Regelverksspecialist

Regelverksspecialist

Uniqruit söker nu till Svensk Exportkredit (SEK) en senior och erfaren Regelverksspecialist för att ta ett övergripande ansvar för de regelverksfrågor som bolaget omfattas utav. Detta är en helt unik möjlighet för dig som brinner för regelverksfrågor och vill ha en central position och få arbeta i ett dynamiskt och välrenommerat företag som främjar svensk exportnäring. Tjänsten är med placering på kontoret i Waterfront Building i Stockholm city och ingår i Riskfunktionen och enheten Icke-finansiella risker. 

SEK är ett statligt ägt bolag med uppdraget att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. Vår vision är att stärka svensk exportnärings konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige. Under 2018 lånade SEK ut sammanlagt 57 miljarder svenska kronor till och för svenska företag genom utlåning direkt till exportföretagen eller deras kunder.

I denna spännande tjänst kommer du få arbeta med breda arbetsuppgifter som innefattar:

Omvärldsbevakning av kommande regelverk. Regelverstolkning avseende regelverk som berör den oberoende riskkontrollfunktionen.

Tolka samt genomföra gap-analyser, föreslå åtgärder och tidsplaner för att uppnå regelefterlevnad. Följa upp att kommande riskrelaterade regelverk uppmärksammas inom den oberoende riskkontrollfunktionen och att införandet av nya regelverk planeras in på ett lämpligt sätt.

Under ledning av koordinationsansvarig inom funktionen Icke-finansiella risker delta i arbetet med koordinering av riskfunktions-övergripande aktiviteter såsom intern kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU), Finansinspektionens översyns- och utvärderingsprocess (ÖUP) samt besvarande av övriga förfrågningar från Finansinspektionen.

Vidare assistera i koordinering av riskfunktionens arbete med återhämtningsplaner, Pelare 3-rapporter, årsredovisningar och andra liknande dokument.

Din bakgrund:

  • Universitetsutbildning inom ekonomi, juridik eller motsvarande utbildning
  • Du har minst sju års erfarenhet av arbete inom en riskfunktion eller har arbetat med riskrelaterade frågor inom en finansfunktion eller motsvarande inom ett finansiellt institut.
  • Det är en fördel om tidigare erfarenheter omfattar flera riskslag för att kunna uppnå en holistisk syn på regelefterlevnadsfrågor som berör den oberoende riskkontrollfunktionen. 
  • Som person är du noggrann, analytisk och har en god samarbetsförmåga. Du är professionell, presterar på en hög nivå och har en vilja att komma framåt och utvecklas. 
  • Du bör ha en väl utvecklad förmåga att läsa och skriva på svenska och engelska. 

På SEK omges du av kollegor som har bred kompetens och erfarenhet inom exportfinansiering. Här är alla delaktiga och samarbetar lösningsorienterat och professionellt för att svenska företag ska vinna fler exportaffärer och bli mer konkurrenskraftiga. Detta kombineras med spännande internationella miljöer och kunder. På SEK får du följa med på en omfattande förändringsresa, där kundens behov styr utvecklingen och där ambitionen är att kunna göra mer nytta för fler. Välkommen till det stora, lilla företaget som brinner för svensk export. Ytterligare information om SEK finns på www.sek.se 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor