Finansiell Planerare Kredit

Uniqruit söker nu en relationsorienterad och analytisk stark person med god kompetens inom kreditanalys och finansiering till Ålandsbanken


Vi söker nu en relationsorienterad och analytisk stark person med god kompetens inom kreditanalys och finansiering. Ålandsbankens Private Banking-modell fortsätter att växa framgångsrikt med sin konceptuella styrka och högst personliga engagemang i klienten.

Inom Private Banking arbetar i dagsläget 15 dedikerade medarbetare med Finansiell Planering. Som Finansiell Planerare inom kredit kommer du att arbeta med frågor som rör sig i gränslandet mellan klientens privata respektive bolagsrelaterade behov och engagemang. Private Banking-erbjudandet är en viktig hörnsten i banken och inom Finansiell Planering finns specialister inom bl.a. skattelösningar, bolagsturkurer och skräddarsydda krediter.  

Rollen är med placering på Ålandsbankens Svenska huvudkontor på Stureplan 19, tjänsten rapporterar till Chef för Finansiell Planering kredit.  

Rollbeskrivning

 • Aktivt arbeta fram finansieringslösningar och skräddarsy krediter inom fastighetsfinansiering, finansiering av fastighetsprojekt, entreprenörskrediter samt bolån och depåkrediter.
 • Genomföra kreditanalyser baserat på klientens unika situation i enighet med kreditpolicy
 • Sammanställa kreditbedömningar i form av PM, genomgång av underlag till kreditkommitté samt exekvering och uppföljning med klient
 • Tillsammans med förmögenhetsförvaltare aktivt förvalta och vårda relationen till respektive klient
 • På Ålandsbanken premieras nytänkande och entreprenörsanda, vi förutsätter att du i din roll vill utveckla och förfina kreditaffären långsiktigt

 

Din Profil

 • Utbildad civilekonom, eller motsvarande, med +3 års erfarenhet från kreditanalys
 • Tidigare erfarenhet av kreditgivning inom fastighetsrelaterade projekt
 • Du besitter hög kompetens inom företagsekonomi och är bevisat analytiskt stark
 • Ditt arbetssätt kännetecknas av noggrannhet och struktur i varje moment
 • Besitter en hög social kompetens som återspeglas i din taktfullhet i arbete mot kund
 • Tidigare erfarenhet från Private Banking / Faimly Office från bank är mycket meriterande

 

Om Ålandsbanken

Ålandsbanken grundades år 1919 som Ålands Aktiebank och har varit listad på Helsingforsbörsen sedan 1942. Huvudkontoret ligger i Mariehamn. I Sverige har Ålandsbanken ca 120 medarbetare på tre kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Private Banking-erbjudandet är den kanske viktigaste hörnstenen i bankens affärsverksamhet. Inom Private Banking har Ålandsbanken sin största marknadsandel såväl på det finländska fastlandet som i Sverige. I Sverige hade Private Bankingverksamheten 2019 ett år med stark tillväxt. Allt fler entreprenörer väljer Ålandsbanken som sin huvudsakliga Private Banking-partner. Det aktivt förvaltade kapitalet ökade under 2019 med 42 procent.

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor